F.Schiller’e Göre Oyun

Ağustos 6, 2018 0

F.Schiller (1770-1835), estetik kuramını aydınlanma çağının düşünürlerinden olan Kant’tan etkilenerek oluşturmuştur. Kuramın oluşturulmasındaki ana düşünce; insanoğlunu sosyal yaşamın “esaret” zincirlerinden kurtararak sıradan yaşamı “haz ve güzellik halkalarına” dönüştürme yolunu aranmasıdır. Buna göre; insanın kendi içindeki bütünlüğü oluşturmak, içinde yaşadığı gerçeğin fiziksel ve ahlaksal sınırlılıklarının kaldırılması ile mümkündür. ”Schiller’e göre gerçekler oyun içinde ciddiyetini kaybetmektedirler.” (Sevinç,…

Yazar: admin

Nietzsche’e Göre Oyun

Ağustos 6, 2018 0

Nietzsche’de tragedya kavramı ve oyun kavramı birbiriyle sürekli ilişki halindedir. Nietzsche oyunu, Sokrates öncesi düşüncede aramaktadır. Heraklitos’un “Aion, dama oynayan bir çocuktur; krallık çocuğundur.” özdeyişini Nietzsche; “Herakleitos’a göre evren, Zeus’un bir oyunudur, yahut fiziğe uygun deyimiyle, ateşin kendisi ile oyunudur.” (Dursun, 2014:23) şeklinde yorumlar. Nietzsche’nin gözünden bakıldığında Apolloncu ve Dionysoscu iki kuvvet vardır. Bu iki…

Yazar: admin