Joseph Beuys Kimdir?

Ekim 12, 2018 0

12 Mayıs 1921’de Almanya’nın Krefeld Kenti’nde doğdu. Rindern Kenti’nde öğrenim gördü. 2. Dünya Savaşı’nda pilot oldu ve uçağı Kırım’da düştü. 2. Dünya savaşında Alman Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yapan Beuys’un uçağı Kırım’a düşer. Göçebe tatarlar tarafında ağır yaralı donmak üzere iken bulunur. Tatarlar Beuys’u kurtarmak için vücuduna yağ, bal karışımını sürüp onu keçeye sararlar.…

Yazar: admin

Felix Gonzales-Tores Kimdir?

Ekim 11, 2018 0

Torres’in sanatında ikilik olmasına karşın bu ikilik zıtlık barındırmaz. Uyumlu ve ikiliği kabullenmiş bir ikiliktir. İkilik çift olmuştur onun sanatında. Aynı zamanda durmuş iki saat, yeni kalkılmış gibi dağınık bir yatakta iki kişinin izleri ve iki yastık gibi bir çift varoluştan söz ediyoruz. Ona göre estetiğin temel birimi çifttir. Birlikte, yanyana, omuz omuza, birbirini birey…

Yazar: admin

Çocukların Oyuncak Tercihleri

Eylül 16, 2018 0

Toplumsal bir etkinlik olarak oyuncaklar bir toplumun günlük yaşamını ve dünyayı değerlendirme biçimini gösterir, içinde bulundukları toplumun tarihini yansıtır. Kültür ve oyuncaklar arasındaki ilişki, toplumun yapısını yansıtması yönünden önemlidir. Örneğin çıngırak, bebek, araba gibi bazı oyuncakların hemen hemen her kültürde kullanılıyor olması evrensel değerler ve her toplumdaki çocukların benzer gelişimsel özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Bunun…

Yazar: admin

Çocuklar İçin Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Eylül 15, 2018 0

Oyuncak seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli özellikler vardır. Oyuncak her şeyden önce çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve cinsiyetine uygun olmalıdır. Aynı zamanda oyuncak çocuğun yaşına göre ilgi ve ihtiyaçlarını karşılarken; hayal gücünü ve yaratıcı gücünü uyarıcı nitelikte olmalıdır. Bunun yanında tehlikeli olabilecek kolayca ayrılabilen küçük parçalardan ve sivri köşelerden, camdan veya kırılgan malzemelerden imal…

Yazar: admin

Oyuncağın Çocuğun Gelişimine Katkısı

Eylül 14, 2018 0

Oyuncaklar, çocuğun duygularını ve beş duyusunu uyaran, hayal gücünü zenginleştiren, değerlendirme ve uygulama yeteneklerini geliştiren, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen oyun araçlarıdır (Arıkan ve Karaca, 2004, s. 3). Aynı zamanda oyuncaklar, taşıdıkları özelliklerine göre çocukların farklı beceriler kazanmasında ve bunları geliştirmesinde, farklı düzeylerde etkili olurlar. Örneğin; robot, bebek ve araba gibi oyun araçları…

Yazar: admin

Oyuncağın Çocuk İçin Önemi

Eylül 13, 2018 0

Okul öncesi çağı çocuklarının oynadıkları en tipik oyunlardan birisi de nesne ile oynanan oyunlardır. Burada nesne, uyarıcı görevi görür (Aynal, 2011, s.366). Nesnelerle oynadığı zaman çocuklar onları kendi hedefleri doğrultusunda kurarlar, kendi geliştirdikleri yolu izlerler ve bilişsel ve fiziksel beceri ve strateji birikimlerini geliştirirler (Tepperman, 2007, s. 231). Oyuncak, yalnızca çocuğun birikimlerini geliştirmek ve kendi…

Yazar: admin

Oyuncak Nedir? Oyuncağın Tarihi

Eylül 12, 2018 0

Oyuncaklar, toplumların yaşam üsluplarını ve değerlerini karşılaştırmayı sağlayan araçlardır (Swiniarski, 1991, s. 162). Brougére’e (1995, s. 416) göre oyuncak, karmaşıklığı sayesinde kültür ve oyun evrimi hakkında zengin bilgi kaynağı olan bir nesnedir. Oyuncak, çocuğun zihinsel, bedensel, motor ve psikososyal gelişimine katkıda bulunan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren, düşünmeyi ve keşfetmeyi öğreten her türlü oyun…

Yazar: admin

Oyunun Çocuk İçin Önemi ve Gelişimine Etkisi

Eylül 11, 2018 0

Oyun çocuğun gelişimsel görevleri ne kadar yerine getirebildiğinin anlaşılabilmesini sağlar ve gelişimsel kapasitesini yansıtır (Drake, 2005, s.230). Çocukların bireysel farklılıkları ve yaşam koşulları beceri gelişimlerinde farklılıklar oluşmasına neden olur. Örneğin toplumda artan çekirdek aile yaşantısı sonucunda anne-baba ve çocuklar hızla bireyselleşir. Bireyselleşme, sosyal-duygusal gelişim açısından çocuğun gereksinimlerinin karşılanmasında bir engel oluşturur. Bebeklik döneminde, bireyin kendi…

Yazar: admin

Oyun Kuramları Nelerdir?

Eylül 10, 2018 0

Erken çocukluk eğitimi ve oyun hakkındaki çalışmalar yüzyıllar öncesinden başlamış olsa da, hangi etkinlikleri içerdiği tam olarak kesin değildir. Herkesin ortak kabul ettiği, oyunun çocuklar için yararlı olduğu ve çocukların oyundan birçok şekilde yararlandığıdır. Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde oyunun etkisini açıklayan birçok kuram bulunur. Alan yazında kuramlar amaç ve uygulama yöntemleri açısından…

Yazar: admin

Oyun ve Oyunun Sınıflandırılması

Eylül 9, 2018 0

Oyun, çocuk yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle oyun kavramı, uzun yıllar boyunca farklı teori ve disiplinler tarafından incelenmiştir (Saracho, 2004, s,123). Karl Gross’a göre bir pratik, Montaign’e göre çocukların en gerçek uğraşıları, Montessori’ye göre ise çocuğun işidir. Isaacs (1885-1948) da oyunu, gerçekten çocuğun işi olup, içinde büyüdüğü ve geliştiği bir olgu olarak açıklar. Frobel…

Yazar: admin