Kategori: Sanat ve Oyun

Kavramsal Sanat Nedir?

Haziran 14, 2019 0

Kavram: “Nesneler ya da olaylara verilen ortak bir addır.”(Uçar, 2014:14). Kavramların misyonu iletişim kurmaktır. İmgeler ve kavramlar kültürlerin eksiksiz ve doğru aktarımını sağlarlar. “Çoğunlukla soyut olan ve algılanan kavramlar, fikirleri, insanları, olayları ya da olguları tanımlamak için kullanılırlar. Sınıflandırılan kavramlar kendi içlerinde katagorize edilirler.” (Uçar, 2014:14). “Sanatçının belirlediği kavramlar görsel imgeleri betimlemek ya da yeniden…

Yazar: admin

Dadaizm ve Oyun

Haziran 13, 2019 0

“Dada insanın mantıklı anlamsızlıklarını, mantıksız saçmalıklarla değiştirmeyi istemektedir.” (Yılmaz, 2012:61). I. Dünya savaşı sonrası ortaya çıkmış bir akımdır. 20. yy’daki ulaşım, iletişim alanlarındaki yeniliklerin sonsuzluk ve sınırsızlık kavramlarına getirdiği farklı bakış açısı algılarımızın değişmesine sebep olmuştur. Yüce ve güzel kavramlarına yeni bir bakış açısı getirme ihtiyacı da dönemin getirilerinden kaynaklanan bir ihtiyaçtan başka birşey değildir.…

Yazar: admin

Derrida ve Oyun

Haziran 12, 2019 0

Derridada oyun farkların oyunu olarak karşımıza çıkar. Klasik bir oyun anlayışına Derrida’da rastlanmaz. O kavramları başka kavramlarla açıklamayı tercih eder. Oyun kavramını “Differance” kavramı ile anlamlandırır (Dursun, 2014:94). “Her kavram, farkların (differences) sistematik oyunuyla diğerine, diğer kavramlara işaret eden bir sistem, bir zincir, içinde yazılıdır. Böyle bir oyun, differance, böylelikle basit bir şekilde kavramsal süreç…

Yazar: admin

Gadamer’in Oyun’a Bakış Açısı

Haziran 11, 2019 0

Gadamer’in oyun anlayışına yapısalcı oyun denilebilir. Ona göre iki çeşit oyun vardır. Birincisi yönelimselliği olan, bir şeyi oynamak üzere kurulu olan bir tür, diğeri ise çocuklarda ve hayvanlarda hep var olmuş olan oyundur. Çocuk için oyun oynamak doğal bir süreç iken, oyun oynayan kişi önce oyunu keşfetmek durumundadır, ardından öğrenir ve oynar. İstediği gibi oyuna…

Yazar: admin