Kategori: Oyuncak Tercihleri

Çocuklar İçin Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Haziran 18, 2019 0

Oyuncak seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli özellikler vardır. Oyuncak her şeyden önce çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve cinsiyetine uygun olmalıdır. Aynı zamanda oyuncak çocuğun yaşına göre ilgi ve ihtiyaçlarını karşılarken; hayal gücünü ve yaratıcı gücünü uyarıcı nitelikte olmalıdır. Bunun yanında tehlikeli olabilecek kolayca ayrılabilen küçük parçalardan ve sivri köşelerden, camdan veya kırılgan malzemelerden imal…

Yazar: admin

Çocukların Oyuncak Tercihleri

Haziran 16, 2019 0

Toplumsal bir etkinlik olarak oyuncaklar bir toplumun günlük yaşamını ve dünyayı değerlendirme biçimini gösterir, içinde bulundukları toplumun tarihini yansıtır. Kültür ve oyuncaklar arasındaki ilişki, toplumun yapısını yansıtması yönünden önemlidir. Örneğin çıngırak, bebek, araba gibi bazı oyuncakların hemen hemen her kültürde kullanılıyor olması evrensel değerler ve her toplumdaki çocukların benzer gelişimsel özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Bunun…

Yazar: admin

Oyuncağın Çocuğun Gelişimine Katkısı

Eylül 14, 2018 0

Oyuncaklar, çocuğun duygularını ve beş duyusunu uyaran, hayal gücünü zenginleştiren, değerlendirme ve uygulama yeteneklerini geliştiren, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen oyun araçlarıdır (Arıkan ve Karaca, 2004, s. 3). Aynı zamanda oyuncaklar, taşıdıkları özelliklerine göre çocukların farklı beceriler kazanmasında ve bunları geliştirmesinde, farklı düzeylerde etkili olurlar. Örneğin; robot, bebek ve araba gibi oyun araçları…

Yazar: admin

Oyuncağın Çocuk İçin Önemi

Eylül 13, 2018 0

Okul öncesi çağı çocuklarının oynadıkları en tipik oyunlardan birisi de nesne ile oynanan oyunlardır. Burada nesne, uyarıcı görevi görür (Aynal, 2011, s.366). Nesnelerle oynadığı zaman çocuklar onları kendi hedefleri doğrultusunda kurarlar, kendi geliştirdikleri yolu izlerler ve bilişsel ve fiziksel beceri ve strateji birikimlerini geliştirirler (Tepperman, 2007, s. 231). Oyuncak, yalnızca çocuğun birikimlerini geliştirmek ve kendi…

Yazar: admin

Oyuncak Nedir? Oyuncağın Tarihi

Eylül 12, 2018 0

Oyuncaklar, toplumların yaşam üsluplarını ve değerlerini karşılaştırmayı sağlayan araçlardır (Swiniarski, 1991, s. 162). Brougére’e (1995, s. 416) göre oyuncak, karmaşıklığı sayesinde kültür ve oyun evrimi hakkında zengin bilgi kaynağı olan bir nesnedir. Oyuncak, çocuğun zihinsel, bedensel, motor ve psikososyal gelişimine katkıda bulunan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren, düşünmeyi ve keşfetmeyi öğreten her türlü oyun…

Yazar: admin