Land Art (Yeryüzü Sanatı) Nedir?

1960 sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. Kısaca doğanın geniş alanlarında insan müdahalesi olarak açıklanabilir. Malzeme olarak akla gelebilecek her türlü doğal malzeme kullanılabilir.

Yeryüzü sanatının kurucusu ABD’li sanatçı Robert Smithson (1938-1978)’dır. Sanatçının zihinsel sürecinin değersizleştirilerek, sömürüldüğü düşüncesindedir. Smithson, sanatçının ticari değerini sorgular, müzeyi, galeriyi, küratörü aradan çıkararak, sanatçı ve izleyiciyi baş başa bırakır. Müzelerin eserleri izole ettiğini ve kutsallaştırdığını savunur. Galeri, sergi mekânı olarak doğanın kendisini kullanır. Sanat nesnesinin metalaşmasına karşıdır. Ona göre sanat doğrusal değildir, süreklilik arzeder. Doğa tüm kavramların temelidir. Sanatçı doğal güçlerle iletişim halinde olmalı ve bunu sanatına yansıtmalıdır. Yeryüzü sanatı, doğal güçlere kulak vermesi açısından bakıldığında oyunsaldır. Dış mekânda gerçekleştirilen çalışmalar izleyiciyi birinci derecede etkiler, bu yönüyle izleyiciyi katılımcı pozisyonuna davet eder bu da oyunsal unsur için önemlidir. Yeryüzü sanatı alanında çalışma yapabilmek için doğanın, çalışma yapılacak mekânın, mevsimleri, iklimi, göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da mekânı, doğayı içselleştirmek ile mümkündür. İlkele, en temel yapı taşlarımıza, doğaya döner sanatçı ve tam bu noktada oyuna bulaşır.

En önemli yapıtlarından biri “Spiral Dalgakıran” adını verdiği işi Utah’da Tuz Gölü (Salt Lake) yakınlarındadır. Adından da anlaşılacağı gibi spiral şeklinde bir dalga kıran olup, kayalar eklenerek yapılmıştır. Smithson bu çalışmasından bir kaç sene sonra genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Yeryüzü sanatı ise hala günümüze kadar devam etmektedir.

Bir cevap yazın