Çocuklar İçin Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Oyuncak seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli özellikler vardır. Oyuncak her şeyden önce çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve cinsiyetine uygun olmalıdır. Aynı zamanda oyuncak çocuğun yaşına göre ilgi ve ihtiyaçlarını karşılarken; hayal gücünü ve yaratıcı gücünü uyarıcı nitelikte olmalıdır. Bunun yanında tehlikeli olabilecek kolayca ayrılabilen küçük parçalardan ve sivri köşelerden, camdan veya kırılgan malzemelerden imal edilmiş olmamalıdır. Oyuncak alırken çocuğun sağlık ve güvenliği ile birlikte çocuğun yaşı ve gelişimi de göz önünde tutulmalıdır. Çocuğa kendi yaşıtlarından daha büyük yaştaki çocuklar için üretilmiş oyuncaklar alınırsa; çocuk oyuncağın gerektirdiği gibi oynayamayacağından başarısızlık duyguları yaşayacak ve kendine güveni sarsılacaktır. Buna karşın yaşça kendinden daha küçük olan çocuklar için üretilen oyuncaklar alındığında ise çocuğun fiziksel, zihinsel, hareket, dil vb. alanlardaki gelişimini yeterince destekleyemeyecek ve çocuğa gelişimsel olarak bir katkı sağlamayacaktır (Cirhinlioğlu, 2010, s. 178). Yaş grubu sadece çocuğun ne oynayacağını değil aynı zamanda nasıl oynayacağını da belirler. Bir-iki yaşlarında tek başına oynayan, diğer çocukları seyreden çocuklar iki-üç yaşına geldiklerinde yan yana ve kendi oyuncaklarıyla ya da oyuncaklarını paylaşarak oynarlar. Üç-dört yaşlarındaki çocuklar ise öykünme ve düş gücünü gösteren evcilik, doktorculuk veya kovboyculuğu seçerler. Dört-beş yaşlarında oyunda işbirliğini keşfeden çocuk beş-altı yaşında tüm bu oyun deneyimini belirli kurallar üzerine oturtur bunun yanı sıra dört-sekiz yaşındaki çocuklar oyun ve oyun arkadaşı seçiminde cinsiyet farklılıklarını gözetirler (Galligan, 2000, s.170). Bu nedenle çocukların yaşlarına göre onlara sunulacak oyuncaklar farklılık gösterir.

Bir cevap yazın