Aylar: Haziran 2019

Derrida ve Oyun

Haziran 12, 2019 0

Derridada oyun farkların oyunu olarak karşımıza çıkar. Klasik bir oyun anlayışına Derrida’da rastlanmaz. O kavramları başka kavramlarla açıklamayı tercih eder. Oyun kavramını “Differance” kavramı ile anlamlandırır (Dursun, 2014:94). “Her kavram, farkların (differences) sistematik oyunuyla diğerine, diğer kavramlara işaret eden bir sistem, bir zincir, içinde yazılıdır. Böyle bir oyun, differance, böylelikle basit bir şekilde kavramsal süreç…

Yazar: admin

Gadamer’in Oyun’a Bakış Açısı

Haziran 11, 2019 0

Gadamer’in oyun anlayışına yapısalcı oyun denilebilir. Ona göre iki çeşit oyun vardır. Birincisi yönelimselliği olan, bir şeyi oynamak üzere kurulu olan bir tür, diğeri ise çocuklarda ve hayvanlarda hep var olmuş olan oyundur. Çocuk için oyun oynamak doğal bir süreç iken, oyun oynayan kişi önce oyunu keşfetmek durumundadır, ardından öğrenir ve oynar. İstediği gibi oyuna…

Yazar: admin

Oyun Nedir?

Haziran 10, 2019 0

Oyun sık sık ve birçok değişik alanda kullanılabilen bir kelimedir. Bu kelime akademisyenlerin de gözünden kaçmamış ve üzerine araştırma gereği duymuşlardır. Wittgenstein felsefe alanında oyun olgusunun anlaşılabilmesinin dil oyunları kavramının incelenmesi ile mümkün olacağı görüşündedir. Varolan bütün halklar oyun oynar ve bu oyunlar birbirlerine yakın unsurları bünyelerinde barındırmaktadırlar. Yine de ‘oyun’ kelimesi anlam bakımından kavramı…

Yazar: admin

Cindy Sherman Kimdir?

Haziran 9, 2019 0

Amerikalı bir kadın sanatçı olan Cindy Sherman, fotoğraf dizileri şeklinde eserler verir. Kendini eserinin nesnesi olarak kullanan sanatçı, aynı tema üzerinde bir dizi fotoğraftan oluşan işleri ile tanınıyor. Amerikan toplumunda klişeleşmiş, dayatılmış kadın modellerini işlediği, İsimsiz Film Anları adlı 69 parçadan oluşan; fotoğraf dizisi New York Modern Sanatlar Müzesi tarafından satın alınmıştır. Devamını Oku

Yazar: admin