Joseph Kosuth Kimdir?

1945 yılında doğan sanatçı sanat tarihi, felsefe ve antropoloji alanlarında eğitim aldı. 1968 ‘de İngiltere’de, Art and Language (Sanat ve Dil) grubu kuruldu. 1969’da ise bizzat Joseph Kosuth’un editörü olduğu Art & Language (Sanat ve Dil) dergisi çıkmaya başladı. Sanat üzerine yapılan tartışmalar ve bunların bir kısmının dergide yayınlanması üzerine, bu dialogların başlı başına sanat olabileceği üzerine tartışmalar, manifestolar, makalelerle birlikte dergi de sanat da bambaşka bir boyut kazandı.

“Kosuth’a göre sanat bir totoloji ve herhangi bir olguyla ilgili bilgi aktarmaksızın yalnızca sanatçının niyetine ve sanat tanımını sunan çözümsel (analitik) önerme olarak var olur.”(Atakan, 2008:55). Bu grup İngiltere ve New York’ta etkin rol oynamıştır. Grup üyeleri arasınsa Terry Atkinson, Michael Baldwin, Charles Harrison gibi isimlere rastlanır. Kosuth bu grubun İngiltere ayağını oluşturmada öncülük eden Amerika ile paralel çalışmalar gerçekleştiren önemli bir sanatçıdır.

Kosuth sanat nesnesini bir aracı olarak görür. Onun için düşünce herşeyden daha önemlidir. İşlerini düşüncesinin bir modelinden başka birşey olmadığını söyler, asıl sanat eseri düşüncedir. 1965’te Kosuth “Üç Tabure” adlı yapıtını sergilemiştir. Bu yapıtta gerçek bir tabure, taburenin fotoğrafı ve tabure sözcüğünün sözlükten alınmış tanımı bulunmaktadır.

Kosuth’un linguistik alanındaki araştırması böyle başlamış ve sanatçı bundan sonra yavaş yavaş sanat dilinin analiziyle ilgilenmeye koyulmuştur. Kosuth için tüm sanat eserleri özünde sanatın bir tanımını, anlamını içerir ya da böyle bir tanımın sonucu sanattan başka bir şey olamaz.

Sanat alanını dil açısından araştırdıktan sonra Kosuth bugün kendisinin “antropolojik”diye adlandırdığı bir sanata yönelmiştir. Burada nesne linguistik tanımlamanın yerini alır ve dış dünya ile özel olarak önerilmiş kavramların yapamayacağı kadar çok sayıda ve doğrudan ilişki kurar.

Joseph Kosuth’un aşağıda yerverilen, 200 x 271 x 44 cm boyutlarında, katlanabilir ahşap bir sandalye, sandalyenin tanımı ve bir fotoğraftan oluşan çalışması en ünlü çalışmalarındandır.

Joseph Kosuth’un Bir ve Üç Sandalye adlı çalışmasından yola çıkarsak, günlük kullanım nesnesine bakışı değiştirmiş onu kendisinden öte üç bakış açısıyla sunmuştur. Sandalye ve temsilleri hangisinin temsil olduğu tartışılabilecek niteliktetir. Tabii seçtiği sandalye sanatçının sandalye imgesidir. İzleyici de ki imgeleri değiştirebilecek niteliktedir. Bu yönleriyle oyunsal unsur taşır.

Bir cevap yazın