Aylar: Eylül 2018

Oyuncağın Çocuğun Gelişimine Katkısı

Eylül 14, 2018 0

Oyuncaklar, çocuğun duygularını ve beş duyusunu uyaran, hayal gücünü zenginleştiren, değerlendirme ve uygulama yeteneklerini geliştiren, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen oyun araçlarıdır (Arıkan ve Karaca, 2004, s. 3). Aynı zamanda oyuncaklar, taşıdıkları özelliklerine göre çocukların farklı beceriler kazanmasında ve bunları geliştirmesinde, farklı düzeylerde etkili olurlar. Örneğin; robot, bebek ve araba gibi oyun araçları…

Yazar: admin

Oyuncağın Çocuk İçin Önemi

Eylül 13, 2018 0

Okul öncesi çağı çocuklarının oynadıkları en tipik oyunlardan birisi de nesne ile oynanan oyunlardır. Burada nesne, uyarıcı görevi görür (Aynal, 2011, s.366). Nesnelerle oynadığı zaman çocuklar onları kendi hedefleri doğrultusunda kurarlar, kendi geliştirdikleri yolu izlerler ve bilişsel ve fiziksel beceri ve strateji birikimlerini geliştirirler (Tepperman, 2007, s. 231). Oyuncak, yalnızca çocuğun birikimlerini geliştirmek ve kendi…

Yazar: admin

Oyuncak Nedir? Oyuncağın Tarihi

Eylül 12, 2018 0

Oyuncaklar, toplumların yaşam üsluplarını ve değerlerini karşılaştırmayı sağlayan araçlardır (Swiniarski, 1991, s. 162). Brougére’e (1995, s. 416) göre oyuncak, karmaşıklığı sayesinde kültür ve oyun evrimi hakkında zengin bilgi kaynağı olan bir nesnedir. Oyuncak, çocuğun zihinsel, bedensel, motor ve psikososyal gelişimine katkıda bulunan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren, düşünmeyi ve keşfetmeyi öğreten her türlü oyun…

Yazar: admin

Oyunun Çocuk İçin Önemi ve Gelişimine Etkisi

Eylül 11, 2018 0

Oyun çocuğun gelişimsel görevleri ne kadar yerine getirebildiğinin anlaşılabilmesini sağlar ve gelişimsel kapasitesini yansıtır (Drake, 2005, s.230). Çocukların bireysel farklılıkları ve yaşam koşulları beceri gelişimlerinde farklılıklar oluşmasına neden olur. Örneğin toplumda artan çekirdek aile yaşantısı sonucunda anne-baba ve çocuklar hızla bireyselleşir. Bireyselleşme, sosyal-duygusal gelişim açısından çocuğun gereksinimlerinin karşılanmasında bir engel oluşturur. Bebeklik döneminde, bireyin kendi…

Yazar: admin

Oyun Kuramları Nelerdir?

Eylül 10, 2018 0

Erken çocukluk eğitimi ve oyun hakkındaki çalışmalar yüzyıllar öncesinden başlamış olsa da, hangi etkinlikleri içerdiği tam olarak kesin değildir. Herkesin ortak kabul ettiği, oyunun çocuklar için yararlı olduğu ve çocukların oyundan birçok şekilde yararlandığıdır. Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde oyunun etkisini açıklayan birçok kuram bulunur. Alan yazında kuramlar amaç ve uygulama yöntemleri açısından…

Yazar: admin