Kavramsal Sanat Nedir?

Ekim 20, 2018 0

Kavram: “Nesneler ya da olaylara verilen ortak bir addır.”(Uçar, 2014:14). Kavramların misyonu iletişim kurmaktır. İmgeler ve kavramlar kültürlerin eksiksiz ve doğru aktarımını sağlarlar. “Çoğunlukla soyut olan ve algılanan kavramlar, fikirleri, insanları, olayları ya da olguları tanımlamak için kullanılırlar. Sınıflandırılan kavramlar kendi içlerinde katagorize edilirler.” (Uçar, 2014:14). “Sanatçının belirlediği kavramlar görsel imgeleri betimlemek ya da yeniden…

Yazar: admin

Dadaizm ve Oyun

Ekim 19, 2018 0

“Dada insanın mantıklı anlamsızlıklarını, mantıksız saçmalıklarla değiştirmeyi istemektedir.” (Yılmaz, 2012:61). I. Dünya savaşı sonrası ortaya çıkmış bir akımdır. 20. yy’daki ulaşım, iletişim alanlarındaki yeniliklerin sonsuzluk ve sınırsızlık kavramlarına getirdiği farklı bakış açısı algılarımızın değişmesine sebep olmuştur. Yüce ve güzel kavramlarına yeni bir bakış açısı getirme ihtiyacı da dönemin getirilerinden kaynaklanan bir ihtiyaçtan başka birşey değildir.…

Yazar: admin

Derrida ve Oyun

Ekim 18, 2018 0

Derridada oyun farkların oyunu olarak karşımıza çıkar. Klasik bir oyun anlayışına Derrida’da rastlanmaz. O kavramları başka kavramlarla açıklamayı tercih eder. Oyun kavramını “Differance” kavramı ile anlamlandırır (Dursun, 2014:94). “Her kavram, farkların (differences) sistematik oyunuyla diğerine, diğer kavramlara işaret eden bir sistem, bir zincir, içinde yazılıdır. Böyle bir oyun, differance, böylelikle basit bir şekilde kavramsal süreç…

Yazar: admin

Gadamer’in Oyun’a Bakış Açısı

Ekim 17, 2018 0

Gadamer’in oyun anlayışına yapısalcı oyun denilebilir. Ona göre iki çeşit oyun vardır. Birincisi yönelimselliği olan, bir şeyi oynamak üzere kurulu olan bir tür, diğeri ise çocuklarda ve hayvanlarda hep var olmuş olan oyundur. Çocuk için oyun oynamak doğal bir süreç iken, oyun oynayan kişi önce oyunu keşfetmek durumundadır, ardından öğrenir ve oynar. İstediği gibi oyuna…

Yazar: admin

Oyun Nedir?

Ekim 16, 2018 0

Oyun sık sık ve birçok değişik alanda kullanılabilen bir kelimedir. Bu kelime akademisyenlerin de gözünden kaçmamış ve üzerine araştırma gereği duymuşlardır. Wittgenstein felsefe alanında oyun olgusunun anlaşılabilmesinin dil oyunları kavramının incelenmesi ile mümkün olacağı görüşündedir. Varolan bütün halklar oyun oynar ve bu oyunlar birbirlerine yakın unsurları bünyelerinde barındırmaktadırlar. Yine de ‘oyun’ kelimesi anlam bakımından kavramı…

Yazar: admin

Cindy Sherman Kimdir?

Ekim 15, 2018 0

Amerikalı bir kadın sanatçı olan Cindy Sherman, fotoğraf dizileri şeklinde eserler verir. Kendini eserinin nesnesi olarak kullanan sanatçı, aynı tema üzerinde bir dizi fotoğraftan oluşan işleri ile tanınıyor. Amerikan toplumunda klişeleşmiş, dayatılmış kadın modellerini işlediği, İsimsiz Film Anları adlı 69 parçadan oluşan; fotoğraf dizisi New York Modern Sanatlar Müzesi tarafından satın alınmıştır. Devamını Oku

Yazar: admin

Joseph Kosuth Kimdir?

Ekim 13, 2018 0

1945 yılında doğan sanatçı sanat tarihi, felsefe ve antropoloji alanlarında eğitim aldı. 1968 ‘de İngiltere’de, Art and Language (Sanat ve Dil) grubu kuruldu. 1969’da ise bizzat Joseph Kosuth’un editörü olduğu Art & Language (Sanat ve Dil) dergisi çıkmaya başladı. Sanat üzerine yapılan tartışmalar ve bunların bir kısmının dergide yayınlanması üzerine, bu dialogların başlı başına sanat…

Yazar: admin

Herakleitos ve Platon’a Göre Oyun

Ekim 13, 2018 0

Batı felsefesinde ‘oyun’ denildiğinde ilk olarak, Heraklitos’un “Aion, dama oynayan bir çocuktur; krallık çocuğundur.” ünlü özdeyişi ile karşılaşılmaktadır (Dursun, 2014, s.23). Yunanca olan bu deyiş üzerine Heraklitos sonrası düşünürler bir çok yorum yapmışlardır. David Miller “Zaman (Aion), bir oyun tahtasındaki taşları hareket ettirerek oynayan bir çocuktur. Krallık çocuğa aittir.” olarak yorumlarken, Heidegger “Varlığın kaderi/takdiri, oynayan…

Yazar: admin